Dejme šanci dětem

Podpořte vzdělání a talent dětí z dětských domovů!
Splnili jsme již 1900 přání
za 11 235 916

O projektu


Pomozte splnit přání dětem z dětských domovů a pěstounských rodin!

Dejme šanci dětem je první  charitativní  internetový projekt určený k adresné pomoci konkrétním dětem.

 

 

SLAVÍME 24. NAROZENINY PROJEKTU!

 

 
Projekt podporuje vzdělání a talent konkrétních dětí z dětských domovů a pěstounských rodin.
 

• pomoc konkrétnímu dítěti
• přání dětí jsou zaměřena na specifické potřeby každého dítěte

Projekt je určen dětem z dětských domovů na podporu jejich individuálního rozvoje, talentu, vzdělání a přípravy na budoucí povolání.


Každé přání musí splňovat pravidla projektu, poté je schváleno a zařazeno na web. Z důvodu rychlého podpoření jednotlivých přání, je na webové stránky umístěno maximálně 10 přání, které průběžně doplňujeme ihned, když se místo uvolní.

Co se děje s vašimi dary?

Podporovaná přání jsou:
- hudební, pohybový, výtvarný, sportovní talent
- vzdělávací kurzy, jazykové kurzy
- zájmové kroužky a volnočasové aktivity
- pracovní pomůcky a nástroje
- vybavení do školy, potřeby ke studiu, učebnice
- výtvarné potřeby
 

Transparentnost projektu je zajištěna tím, že každému dítěti je přiřazen unikátní variabilní symbol. Můžete přispět libovolnou částkou na vybrané dítě.
Veřejná sbírka byla zaregistrována u Magistrátu hlavního města Prahy, č.j. S-MHMP/1067876/2012.
 

Projekt realizuje obecně prospěšná společnost Spolu dětem - www.spoludetem.cz

Spolu dětem o.p.s. od roku 2006 podporuje a pomáhá dětem žijícím mimo vlastní rodinu.

Posláním organizace je prostřednictvím široké škály vzdělávacích projektů
- připravit děti a mladé lidi z dětských domovů na samostatný život
- podporovat vzdělání, talent a rozvoj dětí
- šířit informace o náhradní rodinné péči

 

Projekt Dejme šanci dětem realizuje plně od roku 2009 obecně prospěšná společnost Spolu dětem - www.spoludetem.cz.

Projekt byl zahájen Nadací Terezy Maxové ve spolupráci se společností NOKIA Czech Republic, 9. září 1999. Od té doby prošel různými inovacemi ať již grafickými nebo obsahovými. Smysl projektu však přetrval a dál pomáhá konkrétním dětem.

Projekt získal v době vzniku záštitu nestora dětské psychologie Prof. PhDr. Zdeňka Matějčka a dále záštitu Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva dopravy a spojů.

Nela (15 let) - výtvarný kroužek - tvoření

Na splnění čeká od: 25.03.2023

Zlata (15 let) - výtvarné potřeby

Na splnění čeká od: 25.03.2023

Lukáš (17 let) - vybavení na praxi pro kuchaře

Na splnění čeká od: 25.03.2023