Dejme šanci dětem

Podpořte vzdělání a talent dětí z dětských domovů!
Splnili jsme již 1916 přání
za 11 292 188

O projektu


Pomozte splnit přání dětem z dětských domovů!

Historicky první  charitativní  internetový projekt určený k adresné pomoci konkrétním dětem.

 

  

24 let spolu pomáháme
konkrétním dětem s tím, co aktuálně nejvíc potřebují!

 

 
Projekt je určen dětem z dětských domovů na podporu jejich individuálního rozvoje, vzdělání, talentu a přípravy na budoucí povolání.
 

• pomoc konkrétnímu dítěti
• přání dětí jsou zaměřena na specifické potřeby každého dítěte


Z důvodu rychlého podpoření jednotlivých přání, je na webové stránky umístěno maximálně 10 přání, které průběžně doplňujeme ihned, když se místo uvolní.

Co se děje s vašimi dary?

Podporovaná přání jsou:
- hudební, pohybový, výtvarný, sportovní talent
- vzdělávací kurzy, jazykové kurzy
- zájmové kroužky a volnočasové aktivity
- pracovní pomůcky a nástroje
- vybavení do školy, potřeby ke studiu, učebnice
- výtvarné potřeby
 

Každému dítěti je přiřazen unikátní variabilní symbol. Přispět můžete libovolnou částkou na vybrané dítě.
Veřejná sbírka je zaregistrována u Magistrátu hlavního města Prahy, č.j. S-MHMP/1067876/2012.
 

Projekt realizuje nezisková organizace Spolu dětem - www.spoludetem.cz

Od roku 2006 pomáháme dětem v dětských domovech s tím, co aktuálně nejvíc potřebují.

 

Projekt Dejme šanci dětem realizuje plně od roku 2009 obecně prospěšná společnost Spolu dětem - www.spoludetem.cz.

Projekt byl zahájen Nadací Terezy Maxové 9. září 1999. Od té doby prošel různými inovacemi ať již grafickými nebo obsahovými. Smysl projektu však přetrval a dál pomáhá konkrétním dětem.

Projekt získal v době vzniku záštitu nestora dětské psychologie Prof. PhDr. Zdeňka Matějčka a dále záštitu Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva dopravy a spojů.