Dejme šanci dětem

Podpořte vzdělání a talent dětí z dětských domovů!
Splnili jsme již 1915 přání
za 11 282 188

Možnosti podpory

Vážení dárci,

obecně prospěšná společnost Spolu dětem chce věnovat každému dítěti a jeho potřebě individuální pozornost. Proto mají děti v projektu Dejme šanci dětem vlastní variabilní symbol. Tím nabízíme všem dárcům možnost vybrat si přání, které chtějí podpořit a plně přitom garantovat transparentnost a adresnost dárcova příspěvku.

Více informací o projektu najdete zde

Variabilní symbol a pokyny pro platbu se vám zobrazí po té, co kliknete na PODPOŘIT u vybraného dítěte.


Z důvodu rychlého podpoření jednotlivých přání, je na webové stránky umístěno maximálně 10 přání, které průběžně doplňujeme ihned, když se místo uvolní.

Výše jednotlivého daru je zcela libovolná a je možné podpořit i několik přání najednou. Pokud se stane, že na jedno přání přispějí zároveň dva či více dárců, přebytek peněz je přiřazen jinému dítěti či více dětem v projektu dle aktuální potřeby - většinou jde dítěti, které je v projektu nejdéle.

Jednotlivé dary jsou k jednotlivým přáním nahrávány cca 1x týdně.

Obecné informace o projektu najdete zde.

MOŽNOSTI PODPORY:

1. Online platba přes zabezpečenou platbu darujme.cz

2. konkrétnímu dítěti - bankovním příkazem s uvedením konkrétního variabilního symbolu dítěte na účet číslo: 1048136016/2700 UniCredit Bank

3. bankovním převodem na účet číslo: 1048136016/2700 bez variabilního symbolu v případě, nemáte-li vybráno konkrétní dítě a přesto chcete náš projekt podpořit opakovanými platbami (prostředky budou přerozděleny těm dětem, které nemají dostatečnou pozornost dárců a již delší dobu čekají na splnění svého přání).
Veřejná sbírka byla zaregistrována u Magistrátu hlavního města Prahy, č.j. S-MHMP/1067876/2012.

4. poštovní složenkou typu hotovost – (prosím vždy uvádějte jméno a evidenční číslo dítěte - variabilní symbol)

Zásady zpracování osobních údajů


KONTAKT:
Manažerka projektu:
Veronika Košaříková

Spolu dětem o.p.s.
Paříkova 910/11a, 190 00 Praha 9
e-mail: veronika.kosarikova@spoludetem.cz
www.spoludetem.cz
www.facebook.com/spoludetem
 

Rádi vám vystavíme Doklad o daru sloužící k daňovým účelům. Údaje potřebné pro tyto účely můžete rovnou vyplnit, pokud u přání, které byste chtěli podpořit, klikněte na PODPOŘIT. Nebo nás můžete kontaktovat na výše uvedených kontaktech.

K vystavení dokladu je zapotřebí dodat následující údaje:

• jméno a příjmení nebo název firmy u právnických osob
• datum narození nebo IČ
• adresa nebo sídlo firmy
• email